Shenzhen Zhongtaijia Packaging Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
BOPP Tape
Poly Mailers
Bubble Envelopes
Stay flat Mailers
0,09 US$ - 0,49 US$/Cái
5000.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,49 US$/Cái
10000.0 Cái(Min. Order)
0,03 US$ - 0,15 US$/Cái
20000.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,49 US$/Cái
5000.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,49 US$/Cái
10000.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,49 US$/Cái
5000.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,49 US$/Cái
5000.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,49 US$/Cái
10000.0 Cái(Min. Order)
0,03 US$ - 0,15 US$/Cái
20000.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,49 US$/Cái
5000.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,49 US$/Cái
10000.0 Cái(Min. Order)
0,09 US$ - 0,49 US$/Cái
5000.0 Cái(Min. Order)

Alan Zhou
Chat Now!
Jayson Wong
Chat Now!
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.