Shenzhen Zhongtaijia Packaging Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Poly Mailers
Bubble Envelopes
Stay flat Mailers
Cardboard Mailers
0,03 US$ - 0,15 US$/Cái
10000.0 Cái(Min. Order)
0,0496 US$/Cái
20000 Cái(Min. Order)
0,04 US$ - 0,19 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,03 US$ - 0,15 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,05 US$ - 0,29 US$/Cái
20000.0 Cái(Min. Order)
0,05 US$ - 0,29 US$/Cái
20000 Cái(Min. Order)
0,05 US$ - 0,29 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,049 US$ - 0,499 US$/Cái
20000.0 Cái(Min. Order)
0,059 US$ - 0,299 US$/Cái
50000.0 Cái(Min. Order)
0,049 US$ - 0,29 US$/Cái
20000.0 Cái(Min. Order)
0,10 US$ - 0,30 US$/Cái
20000.0 Cái(Min. Order)

Alan Zhou
Chat Now!
Jayson Wong
Chat Now!
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.