Shenzhen Zhongtaijia Packaging Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Factory Information

Factory Size: 3,000-5,000 square meters
Factory Country/Region: A Building, 4 Baotian Road, Longgang, Shenzhen Guangdong 518116.Guangdong, P.R.C
No. of Production Lines: Above 10
Contract Manufacturing: OEM Service Offered  
Annual Output Value: US$5 Million - US$10 Million

Production Capacity


(Previous Year)

Annual Output
Cardboard envelope 240000000 345000000 Piece/Pieces
Gửi email cho nhà cung cấp này