Shenzhen Zhongtaijia Packaging Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
    Tên triển lãm thương mại: HK International Printng and Packaging Fair
    Ngày tham dự: 2013 .4
    Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
    Giới thiệu: Specialized in the packaging items
Gửi email cho nhà cung cấp này