Shenzhen Zhongtaijia Packaging Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Onsite Check

The supplier's company premises has been checked by Alibaba.com staff to verify onsite operations exist there. A third-party verification company has confirmed the legal existence of the supplier. Learn more about the third party verification agency CCIS(PRC). Onsite Checked Liability Disclaimer.
About Verification Services
Thông tin được xác minh bởi Onsite Checked
Loại xác minh: nhà cung cấp dịch vụ xác minh của bên thứ ba
Giấy phép kinh doanh:
Registration No.:
91440300596774428M
Tên công ty:
Shenzhen Zhongtaijia Packaging Co., Ltd.
Tên này được dịch tự động theo tên đăng ký bằng tiếng Trung Quốc "深圳市中泰佳包装有限公司" trên giấy phép kinh doanh của nhà cung cấp, và chỉ để tham khảo.
Date of Issue:
2012-05-16
Date of Expiry:
2022-05-16
Registered Capital:
RMB 500,000
Xem thêm
Country/Territory:
China
Registered address:
3/F, Building A, No. 5-3, Baotian Road, Xinsheng Village, Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, China
Year Established:
2012
Legal Representative:
Weibing Guo
Legal Form:
Limited Liability Company with Sole Individual Investor
Issuing Authority:
Shenzhen Municipal Market Supervision Administration
Operational Address: 3/F, Building A, No. 5-3, Baotian Road, Xinsheng Village, Longgang Dist., Shenzhen, Guangdong, China
Gửi email cho nhà cung cấp này