Shenzhen Zhongtaijia Packaging Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.
0,06 US$ - 0,59 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,03 US$ - 0,49 US$/Cái
20000 Cái(Min. Order)
0,04 US$ - 0,19 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,04 US$ - 0,29 US$/Cái
5000 Cái(Min. Order)
0,039 US$ - 0,49 US$/Cái
30000 Cái(Min. Order)
0,029 US$ - 0,49 US$/Cái
10000 Cái(Min. Order)
0,04 US$ - 0,39 US$/Cái
20000 Cái(Min. Order)